Corona / covid-19 informatie

24 maart 2020

Naar aanleiding van de uitbraak van het covid-19 virus en de daarop gerichte overheidsverordeningen heeft Schrijer jeugdpsychologen de volgende maatregelen getroffen.

 

a) gesprekken in de praktijk blijven mogelijk, hierbij wordt bij binnenkomst, tijdens het consult en bij vertrek voortdurend een onderlinge afstand van ten minste 1½ meter in acht genomen

b) er wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om het consult via beeldbellen te houden - hierbij wordt gebruik gemaakt van ZorgMessenger, een beveiligde applicatie met ISO 27001 en NEN 7510 certificatie

c) wij overleggen met cliënten wat zij willen - bij enig teken van ziekte bij cliënt of verwant wordt de afspraak hoe dan ook uitgesteld of omgezet in een beeldbel-sessie

d) behandelingen die normaliter nabijheid vragen, zoals EMDR worden zo aangepast dat er een gepaste afstand kan worden behouden

e) bij psychodiagnostisch onderzoek (test) wordt gebruik gemaakt van een transparant scherm tussen onderzoeker en kind/tiener

f) werknemers wassen regelmatig grondig de handen en nemen elke ochtend de lichaamstemperatuur op; reeds bij milde verschijnselen blijven zij thuis

g) tafels en stoelen worden dagelijks gereinigd, deurkrukken meermaals per dag

 

De praktijk is te allen tijde bereid om samen met de cliënt een oplossing te zoeken voor problemen, ontstaan in deze crisissituatie. Hiermee proberen wij zo goed mogelijk de continuïteit van de zorg voor onze cliënten te waarborgen.

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier