Corona / covid-19 informatie

24 september 2020

Naar aanleiding van de uitbraak van het covid-19 virus en de daarop gerichte overheidsverordeningen heeft Schrijer jeugdpsychologen de volgende maatregelen getroffen.

 

a) gesprekken in de praktijk blijven mogelijk, hierbij wordt bij binnenkomst, tijdens het consult en bij vertrek voortdurend een onderlinge afstand van ten minste 1½ meter in acht genomen

b) vanwege het feit dat alle aanwezigen tijdens een consult zitten en niet rondlopen is het dragen van een mondkapje binnen de praktijk niet verplicht

c) bij lichte klachten of een gezinslid met covid-19 wordt de cliënt verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden en wordt de afspraak uitgesteld zonder kosten voor een gemist consult

d) behandelingen die normaliter nabijheid vragen, zoals EMDR worden zo aangepast dat er een gepaste afstand kan worden behouden

e) bij psychodiagnostisch onderzoek (test) wordt gebruik gemaakt van een transparant scherm tussen onderzoeker en kind/tiener

f) werknemers wassen regelmatig grondig de handen en reeds bij milde verschijnselen blijven zij thuis

g) tafels, stoelen en deurkrukken worden regelmatig gereinigd

 

De praktijk is te allen tijde bereid om samen met de cliënt een oplossing te zoeken voor problemen, ontstaan in deze crisissituatie. Hiermee proberen wij zo goed mogelijk de continuïteit van de zorg voor onze cliënten te waarborgen.

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier