Skip to main content

Vergoedingen

  • Met ingang van 1 januari 2015 valt de vergoeding voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en tieners onder de gemeente. Dat is Zoetermeer, waar wij gevestigd zijn, maar ook jeugdigen in de andere gemeenten binnen de regio Haaglanden kunnen wij kosteloos helpen als zij Zoetermeer niet te ver vinden. Dit zijn Rijswijk, Leidschendam, Midden-Delfland, Voorburg, Wassenaar, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft.
  • Wilt u dat de gemeente de hulp vergoedt, dan moet de huisarts de vermelding “generalistische basis ggz” of "ELP" in de verwijsbrief zetten. Buiten Zoetermeer moet er ook een DSM5-diagnose in vermeld worden. Schrijer kan de huisarts bij deze diagnose adviseren.
  • Als die verwijsbrief er is, kan Schrijer maximaal 18 uur psychologische hulp verstrekken. Er is geen eigen bijdrage, voor kinderen ook geen eigen risico.
  • Voor jongvolwassenen (18+) heeft Schrijer in 2024 contracten met Achmea, ASR, DSW, Eno, Zorg en Zekerheid en ONVZ, Veel andere verzekeringsmaatschappijen vallen onder deze 6, kijk hiervoor hier (en scroll naar beneden). Bij een zorgverzekering geldt echter wel een eigen risico. De verzekeraars, waarmee wij geen contract hebben, bieden vaak een tegemoetkoming op restitutiebasis, het is aan de cliënt om hierover zekerheid te verkrijgen. De rekening wordt aan de cliënt gestuurd, deze dient die eventueel in bij de zorgverzekeraar.
  • Voor onverzekerde hulp rekenen wij een tarief van € 111 per uur.

 

INKOMENSTOETS

Als uw bruto gezinsinkomen lager is dan € 4.000 en u moet de hulp zelf betalen, kunt u een korting bij ons krijgen. U moet daarvoor wel de bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden overleggen (salarisstrookjes e.d.).

 

 Bruto inkomen gezin (per maand)  *Korting
 tussen € 2.000 en € 4.000  € 25/uur
 minder dan € 2.000  € 50/uur

*tussentijdse wijzigingen voorbehouden

 

AFWEZIGHEID

Afspraken dienen altijd telefonisch te worden afgezegd. Afspraken die later dan 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden voor 50% van de duur van de afspraak in rekening gebracht (dus € 55,50 per uur). Het maakt daarbij geen verschil als u verhinderd bent buiten uw schuld (ziekte, verkeer, familie-omstandigheden). U betaalt de helft van de gereserveerde tijd, wijzelf betalen de andere helft van de gederfde inkomsten. Noch de gemeenten noch de verzekering vergoeden immers gemiste consulten. Als u helemaal niet afbelt betaalt u 100%, dat wil zeggen € 111 per uur.

 

 

DECLARATIE EN INCASSO

Van toepassing zijn de betalingsvoorwaarden voor de klinisch psycholoog/psychotherapeut, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder depotnummer 257/1992.

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier