logo-praktijk-schrijer3

Vergoedingen

  • Met ingang van 1 januari 2015 valt de vergoeding voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en tieners onder de gemeente. Dit is op de eerste plaats de gemeente Zoetermeer, maar ook jeugdigen in de andere gemeenten van de H10 komen in aanmerking voor vergoeding. Dit zijn Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Delft.
  • Wilt u dat de gemeente de hulp vergoedt, dan moet de huisarts een DSM4 diagnose in de verwijsbrief zetten en de vermelding “generalistische basis ggz”. Schrijer kan de huisarts bij deze diagnose adviseren.
  • Als die diagnose er is, kan Schrijer aan de hand van de regels bepalen wat de zorgzwaarte van de klacht is, d.w.z. hoeveel uren de gemeente vergoedt. Kort betekent 5 uur, Middel 8 uur en Intensief 12 uur. Er is geen eigen bijdrage, voor kinderen ook geen eigen risico.
  • Voor jongvolwassenen heeft Schrijer in 2016 contracten met alle zorgverzekeraars. Hierbij geldt echter wel een eigen risico.
  • Voor onverzekerde hulp rekenen wij een tarief van € 90 per uur.

 

INKOMENSTOETS

Als uw bruto gezinsinkomen lager is dan € 3.000 en u moet het zelf betalen, kunt u een korting bij ons krijgen. U moet daarvoor wel de bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden overleggen (salarisstrookjes e.d.).

 

 Bruto inkomen gezin (per maand)  *Korting
 tussen € 1.500 en € 3.000  € 25/uur
 minder dan € 1.500  € 50/uur

*tussentijdse wijzigingen voorbehouden

 

AFWEZIGHEID

Afspraken dienen altijd telefonisch te worden afgezegd. Afspraken die later dan 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden voor 50% van de duur van de afspraak in rekening gebracht (dus € 45 per uur). Zonder telefonische afzegging vooraf, wordt € 90 per uur gerekend, ongeacht de reden van verhindering. In beide gevallen wordt de rekening altijd aan u gestuurd, niet aan de gemeente of de zorgverzekering. De gemeente vergoedt geen gemiste afspraken, evenmin als de zorgverzekeraar.

 

DECLARATIE EN INCASSO

Van toepassing zijn de betalingsvoorwaarden voor de klinisch psycholoog/psychotherapeut, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder depotnummer 257/1992.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin