Welke hulp bieden wij?

 

Neuropsychodiagnostiek

Schrijer heeft een uitgebreide testotheek. Hiermee kan neuropsychologisch onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD en autistismespectrumstoornissen worden gedaan. Maar ook persoonlijkheidsonderzoek bij angst, depressie, sociale en gedragsproblemen. Voor jongere kinderen is er de mogelijkheid van speldiagnostiek.
Met de WISC5 kan het intelligentiequotiënt worden vastgesteld, de praktijk verstrekt ook dylexieverklaringen na specialistisch onderzoek met een positieve uitslag. De hoofdmedewerkers kunnen als gz-psycholoog een diagnose of indicatie stellen.

 

Indicatiestelling

Voor plaatsing in het speciaal onderwijs of een persoonsgebonden budget in verband met een stoornis als ADHD, ASS, ODD of CD is een indicatie nodig. Voor deze indicatie is een psychologisch rapport met een diagnose door een gz-psycholoog vereist. Schrijer doet dit psychologisch onderzoek en is door de overheid gekwalificeerd om een diagnose te stellen.

 

Ouderbegeleiding

Doorgaans weten ouders hoe ze hun kinderen op moeten voeden. Toch komt het in bijzondere situaties voor dat ouders het ook even niet meer weten. Schrijer biedt ouderbegeleiding uitgaande van de behoefte van het kind aan structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Ouders worden met respect bejegend als de eerstverantwoordelijken voor hun kind.

 

Coaching

Kinderen en tieners kunnen een individuele coaching krijgen wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben. Ze leren beter omgaan met situaties, beter nadenken en kiezen. De coach is een jonge medewerker, die werkt op een gedragstherapeutische grondslag.

 

Klassieke gedragstherapie

Kinderen hebben soms door omstandigheden verkeerd gedrag aangeleerd. Gedragstherapie helpt hen, vaak samen met de ouders het ongewenste gedrag afleren en passend gedrag aanleren.
Gedragsproblemen, maar ook bedplassen of een te hoog stressniveau kunnen hiermee goed worden behandeld.

 

Cognitieve gedragstherapie

Problemen komen soms voort uit ingesleten denkfouten, die we kunnen corrigeren met behulp van CGt. Er wordt op drie gebieden gewerkt: gedachten, gevoel en gedrag. Schrijer gebruikt bij een aantal problemen behandelprotocollen die als effectief zijn bewezen.

 

Schematherapie

Wanneer schadelijke denkbeelden over zichzelf en de wereld een eigen leven gaan leiden, spreekt men van denkschema's. Dit verschijnsel kan al optreden bij tieners en zonder ingrijpen kan zich een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. Schematherapie helpt de jeugdige weer oog te krijgen voor de realiteit en de valkuilen van sjabloondenken te voorkomen.

starende jongen

 

Aandachtsgerichte therapie

Een van de nieuwste therapeutische methoden is die van de mindfulness.
Schrijer biedt individueel en bij gelegenheid in groepen aandachtstrainingen, die de zelfkennis vergroten, de klacht en de klachtbeleving verminderen en terugval voorkomen.

 

Hypnotherapie

Wanneer een stoornis sterk verankerd is in het onbewuste of in het lichaam, verhoogt een lichte trance de snelheid en intensiteit van werken.
Hypnotherapie wordt aanbevolen bij somatisch onvoldoende verklaarde klachten als Prikkelbare Darm Syndroom, bij aanhoudende pijnklachten en stress. Ook kan psychotrauma hiermee behandeld worden.

 

Write Junior

Write Junior is een bewezen effectieve methode voor het behandelen van kleine en grote trauma's die hebben geleid tot herbelevingen (flashbacks) en angsten. In de loop van 4 tot 8 sessies wordt de jeugdige geholpen met de verwerking van de traumatische gebeurtenis en is er ook een schriftelijke neerslag hiervan, die kan worden gedeeld met vertrouwde mensen rond de jeugdige. De effectiviteit is in onderzoek aangetoond als gelijk aan het meer bekende EMDR.

 

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier