Welke hulp bieden wij?

 

Neuropsychodiagnostiek

Schrijer heeft een uitgebreide testotheek. Hiermee kan neuropsychologisch onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD en autistisch spectrumstoornissen worden gedaan. Maar ook persoonlijkheidsonderzoek bij angst, depressie, sociale en gedragsproblemen.
Met de WISC-V kan het intelligentiequotiënt worden vastgesteld, de praktijk verstrekt ook dylexieverklaringen na specialistisch onderzoek met een poisitieve uitslag. De hoofdmedewerkers kunnen als gz-psycholoog een diagnose of indicatie stellen.

 

Indicatiestelling

Voor plaatsing in het speciaal onderwijs of een persoonsgebonden budget in verband met een stoornis als ADHD, ASS, ODD of CD is een indicatie nodig. Voor deze indicatie is een psychologisch rapport met een diagnose door een gz-psycholoog vereist. Schrijer doet dit psychologisch onderzoek en is door de overheid gekwalificeerd om een diagnose te stellen.

 

Ouderbegeleiding

Doorgaans weten ouders hoe ze hun kinderen op moeten voeden. Toch komt het in bijzondere situaties voor dat ouders het ook even niet meer weten. Schrijer biedt ouderbegeleiding uitgaande van de behoefte van het kind aan structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Ouders worden met respect bejegend als de eerstverantwoordelijken voor hun kind.

 

Coaching

Kinderen en tieners kunnen een individuele coaching krijgen wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben. Ze leren beter omgaan met situaties, beter nadenken en kiezen. De coach is een jonge medewerker, die werkt op een gedragstherapeutische grondslag.

 

Klassieke gedragstherapie

Kinderen hebben soms door omstandigheden verkeerd gedrag aangeleerd. Gedragstherapie helpt hen, vaak samen met de ouders het ongewenste gedrag afleren en passend gedrag aanleren.
Gedragsproblemen, maar ook bedplassen of een te hoog stressniveau kunnen hiermee goed worden behandeld.

 

Cognitieve gedragstherapie

Problemen komen soms voort uit ingesleten denkfouten, die we kunnen corrigeren met behulp van CGt. Er wordt op drie gebieden gewerkt: gedachten, gevoel en gedrag. Schrijer gebruikt bij een aantal problemen behandelprotocollen die als effectief zijn bewezen.

 

Aandachtsgerichte therapie

Een van de nieuwste therapeutische methoden is die van de mindfulness.
Schrijer biedt individueel en bij gelegenheid in groepen aandachtstrainingen, die de zelfkennis vergroten, de klacht en de klachtbeleving verminderen en terugval voorkomen.

 

Hypnotherapie

Wanneer een stoornis sterk verankerd is in het onbewuste of in het lichaam, verhoogt een lichte trance de snelheid en intensiteit van werken.
Hypnotherapie wordt aanbevolen bij medisch onverklaarde klachten als Prikkelbare Darm Syndroom.

 

Speltherapie

Voor kinderen die moeite hebben met het verwerken van gebeurtenissen of met een nieuwe ontwikkelingsfase is er spelbehandeling. De gebruikte methode is die van de beeldcommunicatie.
Dit is vaak een langer durende behandelvorm (meer dan 8 keer).

 

EMDR

EMDR is een bewezen effectieve methode voor het behandelen van kleine en grote trauma's die hebben geleid tot herbelevingen (flashbacks) en angsten. Deze methode kan ook ingezet worden voor kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld. Vaak zijn er maar enkele behandelzittingen nodig voor een beduidend effect.

 

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier