Skip to main content

Welke hulp bieden wij?

 

Neuropsychodiagnostiek

Schrijer heeft een uitgebreide testotheek. Hiermee kan neuropsychologisch onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD en autistismespectrumstoornis worden gedaan. Maar ook persoonlijkheidsonderzoek bij angst, depressie, sociale en gedragsproblemen. Voor jongere kinderen is er de mogelijkheid van speldiagnostiek.
Met de WISC5 kan het intelligentiequotiënt worden vastgesteld, de praktijk verstrekt ook dylexieverklaringen na specialistisch onderzoek met een positieve uitslag. De hoofdmedewerkers kunnen als gz-psycholoog een diagnose of indicatie stellen.

 

Indicatiestelling

Voor plaatsing in het speciaal onderwijs of een persoonsgebonden budget in verband met een stoornis als ADHD, ASS, ODD of CD is een indicatie nodig. Voor deze indicatie is een psychologisch rapport met een diagnose door een gz-psycholoog vereist. Schrijer doet dit psychologisch onderzoek en is door de overheid gekwalificeerd om een diagnose te stellen.

 

Ouderbegeleiding

Doorgaans weten ouders hoe ze hun kinderen op moeten voeden. Toch komt het in bijzondere situaties voor dat ouders het ook even niet meer weten. Schrijer biedt ouderbegeleiding uitgaande van de behoefte van het kind aan structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging. Ouders worden met respect bejegend als de eerstverantwoordelijken voor hun kind.

 

Coaching

Kinderen en tieners kunnen een individuele coaching krijgen wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben. Ze leren beter omgaan met situaties, beter nadenken en kiezen. De coach is een jonge medewerker, die werkt op een gedragstherapeutische grondslag.

 

Klassieke gedragstherapie

Kinderen hebben soms door omstandigheden verkeerd gedrag aangeleerd. Gedragstherapie helpt hen, vaak samen met de ouders het ongewenste gedrag afleren en passend gedrag aanleren.
Gedragsproblemen, maar ook bedplassen of een te hoog stressniveau kunnen hiermee goed worden behandeld.

 

Cognitieve gedragstherapie

Problemen komen soms voort uit ingesleten denkfouten, die we kunnen corrigeren met behulp van CGt. Er wordt op drie gebieden gewerkt: gedachten, gevoel en gedrag. Schrijer gebruikt bij een aantal problemen behandelprotocollen die als effectief zijn bewezen.

 

Schematherapie

Wanneer schadelijke denkbeelden over zichzelf en de wereld een eigen leven gaan leiden, spreekt men van denkschema's. Dit verschijnsel kan al optreden bij kinderen en tieners en zonder ingrijpen kan zich in het ergste geval een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. Schematherapie helpt de jeugdige zichzelf te begrijpen, weer oog te krijgen voor de realiteit en de valkuilen van sjabloondenken te voorkomen. Lees meer

starende jongen

 

Hypnotherapie

Voor problemen waarin het onbewuste een grote rol speelt of bij klachten die zich op  de grens tussen lichaam en geest bevinden kan de techniek van de hypnose worden ingezet. In tegenstelling tot hypnose als showvermaak werken wij bij medische hypnose met een lichte trance, waarin de persoon volledig bij bewustzijn is en zelf aan het werk gaat. Bij aanhoudende lichamelijke klachten, onverklaarde verschijnselen en conversie is hypnotherapie een waardevolle toevoeging aan de meer traditionele hulpvormen.

 

Aandachtsgerichte therapie

Een van de nieuwste therapeutische methoden is die van de mindfulness.
Deze richt zich op bewustwording van hoe je waarneemt, denkt en reageert, zodat schadelijke automatismen minder de ruimte krijgen. Schrijer biedt een op aandacht gericht behandeling, die de zelfkennis vergroot, de klacht en de klachtbeleving vermindert en terugval voorkomt.

 

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

Veel tieners worstelen met het uitstippelen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen. Hierdoor voelen ze zich angstig of somber en lopen ze vast in hun ontwikkeling. In plaats van de klacht te bestrijden kan het zinvoller zijn om stil te staan bij die eigen weg: waar die naar toe leidt, wat de belemmeringen zijn en wat de tiener nodig heeft om die weg te gaan.

 

Write Junior

Write Junior is een bewezen effectieve methode voor het behandelen van kleine en grote trauma's die hebben geleid tot herbelevingen (flashbacks) en angsten. In de loop van 4 tot 8 sessies wordt de jeugdige geholpen met de verwerking van de traumatische gebeurtenis en is er ook een schriftelijke neerslag hiervan, die kan worden gedeeld met vertrouwde mensen rond de jeugdige. De effectiviteit is in onderzoek aangetoond als gelijk aan het meer bekende EMDR.

 

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier