logo-praktijk-schrijer3

Informatie voor verwijzers

Indien u wilt verwijzen naar Schrijer maar u weet niet of wij de gevraagde hulp bieden, kijkt u dan op het pdfoverzicht voor professionals. U ziet daar alle typen problematiek met de soorten hulp die wij bieden.

De hulp voor kinderen en tieners tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Westland.

Voor vergoeding van de hulp is een verwijsbrief vereist van een huisarts, jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg of een kinderarts. In die verwijsbrief staat de AGB-code van de arts, een (vermoeden van) een DSM-4 diagnose en de vermelding dat wordt verwezen naar de basis generalistische GGZ.
Voor aanwijzingen welke DSM-4 diagnose van toepassing is, kunt u het pdfoverzicht voor professionals raadplegen.
Ook kan een medewerker Jeugd en Gezin van de gemeente een toewijzingsbesluit afgeven.

Incidenteel behandelen wij jongvolwassenen tot 21 jaar. Hiervoor hebben wij contracten met alle verzekeraars.

Als er geen vergoeding is, kan de hulp ook particulier worden geboden, eventueel met een korting voor cliënten met een smalle beurs, zie hiervoor vergoedingen.

 Huisartsen krijgen een melding als de cliënt werkelijk in behandeling wordt genomen en opnieuw bij afsluiting: daarbij ook een kort verslag van het verloop van de hulp.

 

Voor vragen of overleg kunt u bellen met 079 3429652.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin