Skip to main content

Kwaliteit en waarborg

Kwalificaties

Praktijkhouder Hans Schrijer werkt sinds 1985 in Zoetermeer.
Hij is afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog, daarnaast is hij

  • registerpsycholoog NIP/ gezondheidszorg
  • gz-psycholoog BIG
  • gekwalificeerd lid van de Vlaamse Hypnosevereniging VHYP
  • aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband Oosterheem van EerstelijnsZorg Zoetermeer

 

 

Beroepsethiek

De psychologen van Schrijer zijn onderworpen aan de bepalingen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op inzage in het cliëntdossier en op het laten verwijderen van gegevens daaruit. Opvragen van gegevens over u of uw kind bij derden en verstrekking van gegevens aan derden kan alleen na uw toestemming.
Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft voor haar leden een ethische code (reglement) vastgesteld. Schrijer volgt deze code.
Indien u een klacht heeft over een psycholoog van Schrijer kunt u informatie vinden over de klachtenprocedure op de website van de NvGzp, de Nederlandse vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen. 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U vindt het hier.

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier