logo-praktijk-schrijer3

Kwaliteit en waarborg

 

Kwalificaties

Praktijkhouder Hans Schrijer werkt sinds 1985 in Zoetermeer.
Hij is afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog, daarnaast is hij

  • registerpsycholoog NIP/ gezondheidszorg
  • gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog
  • gezondheidszorgpsycholoog (BIG-registratie 99050059125)
  • lid van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose
  • aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband Oosterheem van de Stichting Georganiseerde eerste lijn Zoetermeer

 

Anita Wiersma werkt sinds 2011 bij Schrijer.
Zij is afgestudeerd psycholoog en gz-psycholoog sinds 2014.

 

Beroepsethiek

De psychologen van Schrijer zijn onderworpen aan de bepalingen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op inzage in het cliëntdossier en op het laten verwijderen van gegevens daaruit. Opvragen van gegevens over u of uw kind bij derden en verstrekking van gegevens aan derden kan alleen na uw toestemming.
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft voor haar leden een ethische code (reglement) vastgesteld. Psychologen die handelen in strijd met de beroepsethiek worden hierop aangesproken en kunnen sancties tegemoet zien.
Indien u een klacht heeft over een psycholoog van Schrijer kunt u informatie vinden over de klachtenprocedure op de website van het NIP.

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U vindt het hier.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin