Skip to main content

Hoe verloopt de hulp

U haalt bij de huisarts (of specialist, jeugdarts, JGH of SMW) een verwijsbrief. Voor vergoeding is het nodig, dat in die verwijsbrief verwezen wordt naar de (generalistische) basis ggz of ELP (dat zijn wij).

Telefooncontact met ons, u vertelt wat de klacht is en wij zeggen of we kunnen helpen. We maken een aantal afspraken en u ontvangt een mail met diverse links. Ook ontvangt u een mail met een link naar Embloom voor het invullen van een vragenlijst.

Intakegesprek, waarin u het ingevulde intakeformulier en de identificatie (paspoort, ID-kaart) van de jeugdige meeneemt plus de verwijsbrief van de huisarts en wij uitgebreid ingaan op uw klacht of vraag.
U downloadt het anamneseformulier (levensverhaal van de jeugdige), vult het in en mailt het uiterlijk 2 werkdagen voor het tweede gesprek naar ons. 

 
Anamnesegesprek, waarin we het levensverhaal van de jeugdige doornemen en wij met een behandelplan komen, inclusief een tijdplanning binnen het budget dat de gemeente waar het kind woont vergoedt. Wanneer we tot overeenstemming komen, wordt dit behandelplan een volgende keer door u en ons ondertekend. Wij houden niet van vage afspraken.

                                                                                                                                               
Start van de hulp, hetzij middels psychologisch onderzoek, observatie, behandeling of begeleiding. Daarnaast meestal een dagboek bijhouden en opdrachten voor tussen de zittingen. Behandelcontacten duren in principe maximaal 45 minuten (+ 15 minuten voorbereiding en verslaglegging = 1 uur).

Let op. Als u of uw kind bij een afspraak verhinderd is, moet u dit minimaal 48 uur van tevoren telefonisch doorgeven; indien later, krijgt u een rekening. Het maakt daarbij geen verschil of u verhinderd bent buiten uw schuld (ziekte, verkeer, familie-omstandigheden). U betaalt de helft van de gereserveerde tijd, wijzelf betalen de andere helft. Noch de gemeenten noch de verzekering vergoeden immers gemiste consulten. Als u helemaal niet afbelt betaalt u 100%, dat wil zeggen € 103 per uur.


Tussenevaluatie (na enkele zittingen) of onderzoeksrapport, waarin door ons samen wordt beoordeeld wat er bereikt is en wat er verder nodig is. Dit kan leiden tot een afsluiting van het traject, een doorverwijzing of tot

voortgezette hulp en uiteindelijk een eindevaluatie, waarin kan worden afgesloten en wij eventueel doorverwijzen als de doelen niet gehaald zijn. U vult weer bij Embloom een vragenlijst in om te zien wat er veranderd is. Meestal wordt er een half jaar daarna nog een telefonische follow-up gepland. Er gaat doorgaans –als u toestemt- een verslag naar de huisarts.

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier