logo-praktijk-schrijer3

Hoe verloopt de hulp

U haalt bij de huisarts een verwijsbrief. Voor vergoeding is het nodig, dat in die verwijsbrief een (vermoeden van een) DSM4 diagnose wordt genoemd èn wordt vermeld dat er verwezen wordt naar de generalistische basis ggz (dat zijn wij).

Telefooncontact met ons, u vertelt wat de klacht is en wat de huisarts heeft geschreven. We maken een aantal afspraken en u ontvangt een mail met de praktijkinformatie en een intakeformulier. Ook ontvangt u een mail met een link naar Telepsy voor het invullen van een vragenlijst.

Intakegesprek, waarin u het ingevulde intakeformulier en de identificatie (paspoort, ID-kaart) van de jeugdige meeneemt plus de verwijsbrief van de huisarts en wij uitgebreid ingaan op uw klacht of vraag.
U downloadt het anamneseformulier (levensverhaal van de jeugdige), vult het in en mailt het uiterlijk 2 werkdagen voor het tweede gesprek naar ons. 

 
Anamnesegesprek, waarin we het levensverhaal van de jeugdige doornemen en wij met een behandelplan komen, inclusief een tijdplanning binnen het budget dat de gemeente waar het kind woont vergoedt. Wanneer we tot overeenstemming komen, wordt dit behandelplan een volgende keer door u en ons ondertekend. Wij houden niet van vage afspraken.

                                                                                                                                               
Start van de hulp, hetzij middels psychologisch onderzoek, observatie, behandeling of begeleiding. Daarnaast meestal een dagboek bijhouden en opdrachten voor tussen de zittingen. Behandelcontacten duren in principe maximaal 45 minuten (+ 15 minuten voorbereiding en verslaglegging = 1 uur).

Als u of uw kind bij een afspraak verhinderd is, moet u dit minimaal 48 uur van tevoren telefonisch doorgeven; indien later, krijgt u de rekening, niet de verzekering, ongeacht de reden van verhindering. Dit betekent dat u tot € 80 per gemist uur kwijt bent.


Tussenevaluatie (na enkele zittingen) of onderzoeksrapport, waarin door ons samen wordt beoordeeld wat er bereikt is en wat er verder nodig is. Dit kan leiden tot een afsluiting van het contact, een doorverwijzing of tot

Voortgezette hulp en uiteindelijk een Eindevaluatie, waarin kan worden afgesloten en wij eventueel doorverwijzen als de doelen niet gehaald zijn. U vult weer bij Telepsy een vragenlijst in om te zien wat er veranderd is. Meestal wordt er een half jaar daarna nog een telefonische follow-up gepland. Er gaat doorgaans –als u toestemt- een verslag naar de huisarts.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin